Handelsbetingelser

§ 1 Om Pilot Cph ApS og Wallo

Pilot Cph ApS, CVR-nr. 36948965, er beliggende Nannasgade 28, 2200 København N.

Pilot Cph ApS driver virksomhed med bl.a. udvikling og salg af digitale produkter og levering af konsulentydelser i den forbindelse samt hermed beslægtet virksomhed.

Wallo består af et website, www.wallo.dk (”Websitet”), og en app, app.wallo.dk (”App’en”), der er udviklet af Pilot. Wallo giver dig mulighed for at få dine Instagram-billeder, fotografier taget af en fotograf, eller kunst, stillet til rådighed via Wallo af Pilot, printet og leveret i en ramme (”Wallo-produkt”).

Eventuelle spørgsmål og bemærkninger til Wallo kan rettes til e-mailadressen hej@wallo.dk

§ 2 Anvendelse og gyldighed

Nedenstående handelsbetingelser gælder for alle aftaler indgået mellem kunder og Pilot vedrørende køb af Wallo-produkter, der udbydes på Websitet og App’en, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget ved skriftlig aftale mellem kunden og Pilot.

Såfremt nogen af disse handelsbetingelser skulle blive anset for retsstridig og ugyldig, og som følge heraf ikke vil kunne håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

§ 3 Sprog

Aftaler mellem Pilot Cph ApS og eventuelle kunder indgås på dansk.

§ 4 Ophavsret

Ved anvendelse, fremstilling og køb af kundens egne Instagram-billeder indestår kunden for at være berettiget til at anvende de pågældende Instagram-billeder, dvs. kunden indestår for kun at anvende Instagram-billeder, som kunden selv i overensstemmelse med ophavsretsloven ejer alle relevante og nødvendige rettigheder til, eller på anden vis kan råde over, herunder i overensstemmelse med ophavsretten.

Det præciseres i overensstemmelse med ophavsretslovens § 12, at offentliggjorte værker må fremstilles i enkelt eksemplarer af enhver til privat brug, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde.

Kunden friholder Pilot for ethvert ansvar i forbindelse med ovenstående, herunder for krav fra tredjemand.

Pilot har indgået aftale med kunstnere, om at stille kunstnernes kunst til rådighed for salg af eksemplarer til kunder via Wallo. Kunsten stilles til rådighed på Websitet.

§ 5 Priser

Alle priser for Wallo-produkter på Websitet og App’en er angivet i DDK og er inkl. 25 % moms samt andre danske afgifter, men ekskl. gebyrer ved betaling med kreditkort mv.

Den samlede pris, der skal betales, inkl. gebyrer ved betaling med kreditkort mv., opgøres og oplyses inden afslutning og gennemførelse af ordren.

Pilot forbeholder sig retten til at ændre priser løbende og uden varsel, dog ikke ved allerede indgåede aftaler med kunder.

Pilot tager forbehold for moms- og afgiftsændringer.

§ 6 Afgivelse af ordre

Pilot leverer Wallo-produkter til Danmark, ekskl. Grønland og Færøerne.

Kunden skal for at kunne gennemføre et køb af Wallo-produkter starte med at logge ind via sin Instagram-profil på Websitet, hvorefter Kunden føres videre til en platform med kundens egne Instagram-billeder, samt et udvalg af kunst udarbejdet af tredjemand. Kunden skal herefter vælge det/de Wallo-produkt(-er), som kunden ønsker at købe. Når de ønskede Wallo-produkter er valgt, vælges ”Se din ordre”. Kunden skal herefter indtaste sine kontakt-, adresse- og kortoplysninger. Under ”Se din ordre” vil hernæst fremgå følgende:

  • En oversigt over afgivne kontakt-, adresse- og kortoplysninger,
  • en liste over, hvilke Wallo-produkter kunden har bestilt med oplysning om produkternes vigtigste egenskaber samt de hermed forbundne betalingsforpligtelser, herunder Wallo-produkternes samlede pris, inkl. gebyrer ved betaling med kreditkort mv.,

Ved indtastningsfejl har kunden mulighed for at rette i afgivne kontakt-, adresse- og kortoplysninger, valgte Wallo-produkter eller forlade bestillingsproceduren helt.

For at kunne gennemføre ordren, herunder betale for de ønskede Wallo-produkter, skal kunden afslutningsvist acceptere nærværende handelsbetingelser.

For at afslutte købet vælges ”Betal og bestil nu”.

Når en ordre er afgivet via Websitet eller App’en fremsendes der automatisk en e-mail til kunden med en faktura for leverancen. Bindende aftale anses herefter for indgået. Fakturaen udgør samtidig kundens ordrebekræftelse og indeholder de nødvendige oplysninger for kundens dokumentation af bestillingen. E-mailen fremsendes til den adresse, kunden har oplyst under bestillingsproceduren.

Det forventede leveringstidspunkt vil fremgå af ordrebekræftelsen.

Pilot tager forbehold for udsolgte Wallo-produkter samt for eventuelle pris- og trykfejl. Kunden vil straks blive informeret herom, efter bestilling er foretaget.

§ 7 Betaling

Gennemførelse af betaling, herunder hævning af beløbet på kundens konto, sker straks efter afgivelse af en ordre, dvs. forud for afsendelse af Wallo-produkter til kunden, idet et Wallo-produkt er fremstillet efter kundens specifikationer og har fået et tydeligt personligt præg.

Betaling for købte Wallo-produkter sker online ved brug af Visa/Dankort, Maestro, MasterCard, VISA eller VISA Elektron.

Wallo hverken registrerer eller opbevarer kunders betalingskort- og/eller kontooplysninger.

§ 8 Levering

Wallo-produkter afsendes umiddelbart efter afgivelse af en ordre.

Wallo-produkterne sendes med Post Danmark A/S. I den forbindelse henvises der til Post Danmark A/S’ leveringbetingelser:

http://www.postdanmark.dk/da/Documents/Forretningsbetingelser/Postpakker-dk-0.pdf

Pilot er ikke ansvarlige for forsinkelser, der skyldes forhold hos Post Danmark A/S og/eller andre forhold uden for Pilot’s kontrol, dvs. force majeure, herunder et mere omfattende nedbrud af internettet eller lignende.

Ved levering inden for Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne) overgår risikoen for Wallo-produktets undergang eller tyveri til kunden, når Wallo-produktet er leveret på den af kunden ved bestillingen oplyste leveringsadresse.

§ 9 Forsendelsesomkostninger

Pilot tilbyder gratis levering ved køb af Wallo-produkter, dvs. alle køb, uanset mængde eller produkttype, leveres uden forsendelsesomkostninger.

§ 10 Opbevaring af indgåede aftaler

Pilot opbevarer ikke indgåede aftaler efter effektueringen på en sådan måde, at de efterfølgende er tilgængelige for kunden. Pilot opfordrer derfor til, at kunden gemmer den modtagne ordrebekræftelse/faktura til eventuel senere brug.

§ 11 Fortrydelsesret

Kunder har ikke fortrydelsesret ved køb af Wallo-produkter, idet et Wallo-produkt er fremstillet efter kundens specifikationer og har fået et tydeligt personligt præg. Wallo-produktet er således ikke omfattet af fortrydelsesretten i forbrugeraftalelovens § 18, jf. § 18, stk. 2, nr. 3.

§ 12 Reklamation

Købelovens mangelsregler finder anvendelse.

Ved mangler yder Pilot i overensstemmelse med købelovens regler 24 måneders reklamationsret på solgte Wallo-produkter. Perioden beregnes fra det tidspunkt, hvor Wallo-produktet overgives til kunden. Efter 24 måneder kan der ikke længere reklameres over mangler ved det leverede Wallo-produkt.

Reklamationsretten omfatter oprindelige mangler, dvs. mangler, som var til stede på leveringstidspunktet, uagtet om disse var synlige eller ej på dette tidspunkt. Skader på Wallo-produkter, som opstår efter levering, samt almindelig slitage er ikke at anse som en mangel.

Vil kunden påberåbe sig en mangel, skal vedkommende give Pilot meddelelse herom inden for rimelig tid og senest en måned efter, at kunden er blevet bekendt med manglen. Meddelelse skal rettes til Pilot på adressen Nannasgade 28, 2200 København N eller e-mailadressen hej@wallo.dk

Pilot afholder omkostningerne ved returnering af mangelbehæftede Wallo-produkter samt ved genfremsendelse.

§ 13 Tvister og klagebehandling

Enhver tvist mellem kunden og Pilot Cph ApS skal afgøres efter dansk ret.

Tvister, der ikke kan løses i mindelighed mellem kunden og Pilot Cph ApS, skal løses ved de danske domstole med Københavns Byret som rette værneting i første instans.

Kunden kan desuden som forbruger klage til Forbrugerklagenævnet, hvis Wallo-produktet, som kunden har købt, og som klagen vedrører, har kostet mindst DDK 800 og højst DKK 100.000.

Det koster DKK 400 at klage til Forbrugerklagenævnet. Kunden får pengene tilbage, såfremt kunden får medhold i sin klage.

De nærmere vilkår og betingelser for at klage samt fremgangsmåden herved kan ses på www.kfst.dk.

Klage kan indgives online på www.forbrug.dk.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Betingelser for køb af gavekort

Du kan bestille dit gavekort fra Wallo via internettet og evt. udvalgte forhandlere

Alle priser på websitet er i danske kroner og angives inklusiv moms, afgifter, told m.m.

Aftaler på websitet kan indgås på dansk. Du kan når som helst rette i din bestilling i løbet af ordreprocessen.

Når du har indgået en aftale med os, opbevarer vi ordreoplysningerne til betaling og forsendelse af din ordre. Du kan se dine ordreoplysninger på skærmen samt på den ordrebekræftelse, der bliver sendt til din e-mail adresse. Det er ikke muligt at tilgå ordrebekræftelsen efterfølgende via vores website. Hvis du ønsker at få tilsendt et nyt eksemplar af ordrebekræftelsen pr. e-mail, så send en e-mail til hej@wallo.dk

§ 1 Betaling

Betaling af gavekortet på wallo.dk foretages gennem Stripe.
Al kommunikation er krypteret og certificeret. Er du i tvivl, kan du læse mere på stripe.com/dk/terms

Du kan betale med følgende betalingsmidler på www.wallo.dk :  Visa (inkl. Visa Debit/Electron), MasterCard (inkl. Mastercard Maestro) og American Express.

De data, som du oplyser i forbindelse med et køb, der er betalt med betalingskort, er krypterede (SSL), og det er således kun Stripe der kan læse dem. Hverken Pilot Cph Aps eller andre har mulighed for at læse dataene.

Beløbet for gavekortet trækkes umiddelbart efter gavekortet er købt. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det, som du har godkendt ved købet.

§ 2 Leveringsbetingelser

Bestilling til levering næste hverdag skal ske inden kl. 16:00 mandag – fredag. Der er ingen levering søn- og helligdage – dog med undtagelse af Gavekortet sendt via e-mail, der leveres døgnet rundt.
Alle gavekort sendes med Post Danmark.
Hvis adresseoplysningerne på ordren ikke er korrekte, påtager Wallo.dk sig ikke ansvar for forsendelsen eller evt. bortkomst af denne. For at Post Danmark kan levere korrekt, skal modtagers navn stå på postkassen som hører til den angivne adresse, og det er afsenders ansvar at kontrollere dette.

Wallo.dk påtager sig ikke ansvar for forsinkelse fra postvæsnets side.

§ 3 Leveringsgebyrer 

Det koster kr. 19,- pr. forsendelsesadresse ved fysiske forsendelser af gavekort.
Gavekort sendt via e-mail er gratis.
Det koster ingenting at indløse dit gavekort

§ 4 Fortrydelsesret
Fortryder du købet af et gavekort, skal du indenfor 14 dage kontakte os og meddele at du ønsker at fortryde din ordre, derefter har du 14 dage til at sende den retur til os.
Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor du modtager varen.
Varen skal returneres til os i samme stand, som ved modtagelsen. Har du købt gavekortet som print selv, kan du forvente 3 dages behandlingstid.

Du kan ved fortrydelse sende gavekortet til:

Wallo.dk
c/o Pilot Cph Aps
Nannasgade 28
2200 København N

Husk at vedlægge oplysninger, der gør det muligt for os at identificere dig: navn, adresse og telefonnummer. Hvis du har gemt ordrebekræftelsen, må du også gerne sende en kopi med af denne.
De forsendelsesomkostninger, der påløber returnering af et gavekort, dækkes af kunden. wallo.dk er ikke ansvarlige for gavekort der returneres, og som ikke når frem til os.
Når du har sendt et gavekort retur til ovenstående adresse, krediterer vi det betalte beløb og indsætter pengene på din konto senest 14 dage efter modtagelsen. Pengene retuneres ved bankoverførsel.
Bemærk! det er kun køber af gavekort, der kan få penge retur.

§ 5 Reklamation

Der gives efter købeloven en reklamationsret i 24 måneder på alle varer. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet som er opstået inden for 24 måneder efter købet. Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af din fejlagtige brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen. Hvis varen er behæftet med en mangel, er kunden berettiget til at kræve omlevering. Det vil sige, at man kan kræve en ny vare fremsendt som erstatning for den, der reklameres over. Dette forudsætter, at reklamationen er berettiget, samt at omleveringen ikke medfører urimelige omkostninger for Wallo.dk Du skal reklamere inden for rimelig tid, efter at du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder, anses reklamationen altid for værende rettidig. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.

Når du ønsker at reklamere over et gavekort, skal det indsendes til os på vores adresse:

Wallo.dk
c/o Pilot Cph Aps
Nannasgade 28
2200 København N

Email: hej@wallo.dk
Når du returnerer et gavekort, bedes du inkludere dit navn og din adresse eller et ordrenummer.

§ 6 Persondatapolitik
De data, som wallo.dk registrerer, er reguleret af ‘Lov om behandling af personoplysninger’. Dataansvarlig er wallo.dk. Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven.

Du kan finde loven i sin helhed og læse om datatilsynet på: www.datatilsynet.dk.